1
აპრ.
1 აპრ 2022
ღია სივრცე კავკასია (COS) შეურთდა ევროკავშირის მაღალი დონის შეხვედრას ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე საქართველოში.

ღია სივრცე კავკასია (COS) შეურთდა ევროკავშირის მაღალი დონის შეხვედრას ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე საქართველოში.

ირმა პავლიაშვილმა მოწვეულ სტუმრებს გაუზიარა ინფორმაცია საქართველოში პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის მხრივ არსებული მდგომარეობის, გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ. კერძოდ, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა როგორც საკანონმდებლო დონეზე არსებულ შესაძლებლობებზე, აგრეთვე, პრაქტიკის გამოწვევებზე და სახელმწიფო ინსტიტუციების, პოლიტიკური პარტიების როლზე გენდერული თანასწორობის მიღწევის საქმეში.