პროექტები
დონორი : ნიდერლანდების საელჩო თბილისში
ბიუჯეტი : 191,738 ლარი
პარტნიორები :

საქართველოს პარლამენტის ტრენინგ ცენტრი

პროექტის მიზანი :

მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, სასამართლო სისტემის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის თარიღი

2021 დეკემბერი - 2022 ნოემბერი
გაიგე მეტი
დონორი : ევროკავშირი
ბიუჯეტი : 1 000 000 ევრო
პარტნიორები :

არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი საქართველო (ASB) უფლებები საქართველო, მედია ცენტრი, აფხაზინტერკონტი, ერთად რეალური ცვლილებებისათვის

პროექტის მიზანი :

გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, ქალთა ეკონომიკური თანასწორობის მხარდაჭერა

პროექტის თარიღი

2022 იანვარი - 2024 დეკემბერი.
გაიგე მეტი
დონორი : ევროკავშირი, ადგილობრივი დემოკრატიის ევროპული ასოციაცია
ბიუჯეტი : 7800 ევრო
პარტნიორები :

ადგილობრივი დემოკრატიის ევროპული ასოციაცია

პროექტის მიზანი :

მედია დიალოგის ხელშეწყობა ყირგიზეთისა და საქართველოს მედია საშუალებებს შორის.

პროექტის თარიღი

2021 სექტემბერი-ნოემბერი
გაიგე მეტი
დონორი : ნიდერლანდების საელჩო თბილისში
ბიუჯეტი : 249, 133 ლარი
პარტნიორები :

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.

პროექტის მიზანი :

მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, სასამართლო სისტემის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის თარიღი

2020 15 ოქტ. – 2021 15 ოქტ.
გაიგე მეტი
დონორი : ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (USAID GGI)
ბიუჯეტი : 84,872 ლარი
პარტნიორები :

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობები

პროექტის მიზანი :

კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივ თვითმმართველობებში

 

კიბერუსაფრთხოების ტრენინგ-კურსის სახელმძღვანელო

პროექტის თარიღი

2021 6 მაისი – 2021 1 ნოემბერი
გაიგე მეტი
დონორი : ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კანონის უზენაესობის პროგრამა (USAID Rule of Law Program)
ბიუჯეტი : 10,000 აშშ დოლარი
პარტნიორები :

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

პროექტის მიზანი :

მოსამართლეთა და მათი თანაშემწეების შესაძლებლობების განვითარების საჭიროებების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება


სასამართლო კარს მიღმა

პროექტის თარიღი

2021 ივლისი – 2021 აგვისტო
გაიგე მეტი
დონორი : ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
ბიუჯეტი : 30,000 აშშ დოლარი
პარტნიორები :

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

პროექტის მიზანი :

ზოგადი განათლების სისტემის დეპოლიტიზების მხარდაჭერისთვის რეგიონული ნდობის ჯგუფების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს განათლების სფეროში დასაქმებული ადამიანების ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდას, პოლიტიკური გავლენებისგან დაცვას და მათი რესურსების არამართლზომიერი გამოყენების პრევენციას

 

 სკოლების დეპოლიტიზება: ძირითადი ტენდენციები, მიგნებები და გამოწვევებ

 

 


პროექტის თარიღი

2021 ივნისი – 2021 დეკემბერი
გაიგე მეტი