დონორი: ევროკავშირი
ბიუჯეტი: 1 000 000 ევრო
პარტნიორები:

არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი საქართველო (ASB) უფლებები საქართველო, მედია ცენტრი, აფხაზინტერკონტი, ერთად რეალური ცვლილებებისათვის

მიზანი:

გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, ქალთა ეკონომიკური თანასწორობის მხარდაჭერა

პროექტის თარიღი

2022 იანვარი - 2024 დეკემბერი.