დონორი: ნიდერლანდების საელჩო თბილისში
ბიუჯეტი: 191,738 ლარი
პარტნიორები:

საქართველოს პარლამენტის ტრენინგ ცენტრი

მიზანი:

მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, სასამართლო სისტემის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის თარიღი

2021 დეკემბერი - 2022 ნოემბერი