დონორი: ევროკავშირი, ადგილობრივი დემოკრატიის ევროპული ასოციაცია
ბიუჯეტი: 7800 ევრო
პარტნიორები:

ადგილობრივი დემოკრატიის ევროპული ასოციაცია

მიზანი:

მედია დიალოგის ხელშეწყობა ყირგიზეთისა და საქართველოს მედია საშუალებებს შორის.

პროექტის თარიღი

2021 სექტემბერი-ნოემბერი