დონორი: ნიდერლანდების საელჩო თბილისში
ბიუჯეტი: 249, 133 ლარი
პარტნიორები:

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.

მიზანი:

მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, სასამართლო სისტემის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის თარიღი

2020 15 ოქტ. – 2021 15 ოქტ.