დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (USAID GGI)
ბიუჯეტი: 84,872 ლარი
პარტნიორები:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობები

მიზანი:

კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივ თვითმმართველობებში

 

კიბერუსაფრთხოების ტრენინგ-კურსის სახელმძღვანელო

პროექტის თარიღი

2021 6 მაისი – 2021 1 ნოემბერი