დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კანონის უზენაესობის პროგრამა (USAID Rule of Law Program)
ბიუჯეტი: 10,000 აშშ დოლარი
პარტნიორები:

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

მიზანი:

მოსამართლეთა და მათი თანაშემწეების შესაძლებლობების განვითარების საჭიროებების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება


სასამართლო კარს მიღმა

პროექტის თარიღი

2021 ივლისი – 2021 აგვისტო