დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
ბიუჯეტი: 30,000 აშშ დოლარი
პარტნიორები:

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

მიზანი:

ზოგადი განათლების სისტემის დეპოლიტიზების მხარდაჭერისთვის რეგიონული ნდობის ჯგუფების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს განათლების სფეროში დასაქმებული ადამიანების ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდას, პოლიტიკური გავლენებისგან დაცვას და მათი რესურსების არამართლზომიერი გამოყენების პრევენციას

 

 სკოლების დეპოლიტიზება: ძირითადი ტენდენციები, მიგნებები და გამოწვევებ

 

 


პროექტის თარიღი

2021 ივნისი – 2021 დეკემბერი